Search The Archive

Search the film archive

ELECTION 2

ELECTION 2

Hak se wui yi wo wai kwai
Director Johnnie To
MIFF 2006
MIFF 1993
MIFF 1991

AH YING

Banbianren
Director Allen Fong
MIFF 1985
MIFF 2002

JUST LIKE WEATHER

Mei-Kwok Sam
Director Allen Fong
MIFF 1987

HOLD YOU TIGHT

Yue Kuai Le, Yue Duo Luo
MIFF 1998

MADE IN HONG KONG

Heunggong Chaicho
Director Fruit Chan
MIFF 1998
MIFF 2003

RAINING IN THE MOUNTAIN

Kung Shan Ling Yu
Director King Hu
MIFF 1980

PERFECT LIFE

wanmei shenghuo
Director Emily Tang
MIFF 2009
mcdull, prince de la bun

mcdull, prince de la bun

Makdau Boloyau Wongchi
Director Toe Yuen
MIFF 2005

SHAOLIN SOCCER

Siu lam juk kau
MIFF 2003

BURNING PARADISE

Huo shao hong lian si
Director Ringo Lam
MIFF 2003

CHINESE ODYSSEY 2002

Tianxia Wushuang
Director Jeff Lau
MIFF 2003

DRAGON INN

Xin long men ke zhan
Director Raymond Lee
MIFF 2003

MY LIFE AS MCDULL

Mak dau Goo Si
Director Toe Yuen
MIFF 2003

PLATFORM

Zhantai
MIFF 2001

TIME AND TIDE

Shunliu Niliu
Director Tsui Hark
MIFF 2001
Showing 1 to 50 of 76 rows.